Cosmetische tandheelkunde

Cosmetische tandheelkunde is het vakgebied, waarbij de tandarts zich bezig houdt met het verfraaien van het uiterlijk van de patiënt. Aangezien tanden en kiezen een belangrijke rol spelen bij het uiterlijk, stellen patiënten steeds vaker hoge eisen aan de esthetiek van hun tanden en kiezen.

Met behulp van tandkleurige vulmaterialen, maar ook met kronen en bruggen, kunnen verbeteringen in vorm, stand en kleur van de tanden en kiezen worden verkregen.

Vullingen die verkleurd of lelijk zijn geworden, kunnen vaak op relatief eenvoudige wijze worden vervangen. Dit is niet alleen bij de voortanden mogelijk maar ook bij de kiezen.

Tandvorm

De vorm van een tand kan storend zijn, een tand kan bijvoorbeeld uit steken of gedraaid staan. Vaak kan op eenvoudige wijze met composiet of porselein de vorm van de tand veranderd worden, zodat de afwijking wordt gemaskeerd.

Spleetje tussen de tanden

Voor sommige patiënten kan de opening tussen de voortanden een doorn in het oog zijn. Met facings of composiet restauraties kunnen de openingen vaak gesloten worden.

Bij deze patiënt hebben de tweede snijtanden een afwijkende vorm, ook wel kegeltandjes genoemd. D.m.v. composiet worden er normaal uitziende snijtanden gemaakt die beter passen bij de rest van het gebit.

Verkleuringen

Tanden kunnen een ongewenste kleur hebben, doordat deze dood zijn of door andere stoornissen. Door het gebruik van composietmaterialen is het ook goed mogelijk om een ongewenste kleur van een tand te veranderen.

Standcorrectie

Naast verandering van kleur en vorm is het ook mogelijk om een standcorrectie van tanden uit te voeren met behulp van composiet.

Het komt vaak voor dat men geen beugel meer wil, maar wel graag scheefstaande tanden wil corrigeren. D.m.v. facings is dit mogelijk. Tevens kan tegelijk gekozen worden voor een kleurverbetering. Het te behalen behandelresultaat wordt van te voren besproken. Een voorbeeld hiervan ziet u in onderstaande afbeeldingen. Voor welk materiaal facings (composiet of porselein) gekozen zal worden is afhankelijk van de situatie en de wensen. Vaak wordt ook een combinatie van de verschillende mogelijkheden toegepast.

Porseleinen kronen

Soms is een element te veel in verval geraakt om deze nog met composiet op een fatsoenlijke wijze te kunnen herstellen. Een porseleinen kroon kan dan uitkomst bieden.

Er kan dan gekozen worden, afhankelijk van de situatie, voor opgebakken porseleinen kronen of voor volledig porseleinen kronen. De resultaten zijn doorgaans goed tot uitstekend. Zowel vorm, stand als kleur laten zich dan op een mooie manier corrigeren.

Tanden bleken

Tanden bleken wordt veelal toegepast indien men een lichtere kleur wil hebben of bij verkleuringen van het gebit. Er zijn verscheidene methoden om tanden en kiezen te bleken. Volgens recent onderzoek is het bleken van het gebit niet schadelijk en kan het op het ontstaan van cariës zelfs een gunstige invloed hebben.
Bleekmethoden

Van buitenaf bleken bij levende tanden
Bleeklepel (bitje) met bleekgel thuis. Deze methode is krachtig en neemt meestal 2 tot 3 weken in beslag. Bleeklepels worden door de tandarts in samenwerking met het tandtechnisch laboratorium geleverd. Men dient dan enige nachten met de bleeklepels en speciale bleekgel te slapen. Tijdens het bleekproces kunnen de tanden en/of het tandvlees wat gevoeliger worden. Daarom is het van belang gedurende de behandeling de tandarts te bezoeken.

Van binnenuit bleken bij dode tanden
Een element waarop een zenuwbehandeling is uitgevoerd, kan verkleurd zijn. De vulling wordt dan verwijderd en er wordt bleekstof ingebracht. Veelal zijn er meerdere behandelingen nodig om het gewenste resultaat te bereikt.