Tarieven & betalen

Tandartspraktijk Bovens rekent voor de behandelingen de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven met bijbehorende codes (die staan voor een bepaalde behandeling) kunt u op deze link nalezen; www.allesoverhetgebit.nl. Op uw rekening staat elke prestatie omschreven met de betreffende code.

Mocht u vragen hebben over uw rekening, dan kunt u gerust contact opnemen met onze praktijk. De eerder genoemde website www.allesoverhetgebit.nl biedt naast informatie over codes en tarieven ook algemene informatie over vergoedingen en verzekeringen.

Betaalwijze

Na de behandeling ontvangt u een gespecificeerde rekening van het bedrijf Infomedics, die voor de verdere afhandeling van de rekening zorg draagt.

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg laten verzekeren. Op de site www.allesoverhetgebit.nl leest u nuttige informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking.

Betalingsvoorwaarden

Wij hanteren de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) in onze praktijk. Deze voorwaarden kunt u hier vinden.