Kroon op eigen tanden

Een royale renovatie

Stel dat een tand of kies zo slecht is, dat vullen geen soelaas meer biedt. In zo’n geval kan de tandarts u een kroon adviseren. Ook als de tand of kies verkleurd is, scheef staat of afgebroken is, kan een kroon uitkomst bieden. Tot nu toe is een kroon de meest duurzame oplossing gebleken.

Een kroon is een holle kunsttand of -kies die over een afgeslepen, bestaande tand of kies wordt geplaatst. Dat zo’n ‘renovatie’ zorgvuldig uitgevoerd moet worden, is duidelijk. De tandarts gaat daarbij als volgt te werk.

Tijdens de eerste afspraak wordt de tand of kies afgeslepen, waarna er een afdruk van de beslepen tand of kies wordt gemaakt (middels het zogenaamde “happen”). Hierbij worden bovendien alle tanden en kiezen in de buurt van de beslepen tand of kies in kaart gebracht. Samen met de tandarts of de tandtechnicus wordt vervolgens de kleur voor de kroon gekozen.

Daarna maakt de tandtechnicus een volledig keramische of porseleinen kroon. Kronen die volledig uit keramiek zijn vervaardigd zijn de meest natuurlijk ogende kronen die er zijn. Daarnaast wordt het keramiek door het lichaam als zeer weefselvriendelijk ervaren. Dus geen kans op allergische of overgevoelige reacties op het kroonmateriaal. Bij de volgende afspraak wordt de kroon gepast en vastgezet met een speciaal soort lijm dat cement wordt genoemd. Het kan zijn dat een bestaande tand of kies geen houvast meer biedt en dat de tandarts eerst een opbouw moet maken die bijvoorbeeld met een stift in het wortelkanaal wordt vastgezet. Een kroon is zeer fraaie restauratie met lange levensduur, tenminste als u voor een goede mondhygiëne zorgt.

Enkele ontbrekende tanden en/of kiezen

Als een tand of kies helemaal ontbreekt, kunnen er diverse problemen ontstaan. Zo kan het kauwen slechter gaan en kunnen andere tanden en kiezen scheef gaan groeien. Bovendien is een lege plaats in het gebit geen fraai gezicht. Uiteraard kunnen de tanden en of kiezen worden vervangen. Dit kan door een loszittende, uitneembare vervanging (plaatje of frameprothese) of door een vastzittende vervanging (kronen op implantaten of een brug). Ook combinaties zijn mogelijk zoals bijvoorbeeld een uitneembare prothese die vastklikt op implantaten (“klikgebit”).